Skip to main content

Prifis

Tato zakázka byla pro mne výzvou. Finančnictví je prestižní obor a při tvorbě designu jsem k této zakázce tak přistupovali. Začali jsme logem a protože se zákazníkovi líbilo zadal mi kompletní zpracování veškerých materiálů. Vytvořil jsem jednotnou tvář fy PRIFIS a myslím, že se mi to povedlo. Co říkáte na mou práci Vy?